Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชร. 1

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ลงพื้นที่พื้นที่ต้นแบบ การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง สพป.เชียงราย เขต 1 โรงรียนอนุบาลเชียงราย
อ่านเพิ่มเติม »

อ่านข่าวบริหารงานบุคคลทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมด

จำนวนโรงเรียน

ปี 2565 : 102 แห่ง 1 โรงเรียนสาขา 1 ห้องเรียนสาขา

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ปี 2565 : 19,431 คน

จำนวนราชการครู

ปี 2565 : 1,753 คน

ค่าเฉลี่ย ONET/NT

การรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วม


ช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น

Q & A
ถาม – ตอบ

แจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

รายงาน
ความพึงพอใจ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สพป.ชร. 1 Social Media

ระบบบริการออนไลน์ต่างๆ
ภาพผู้บริหาร | ภาพประชาสัมพันธ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

เพลงมาร์ช สพป.เชียงราย เขต 1