Previous slide
Next slide

สพป.ชร. 1 Social Media

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชร. 1

กรรมาธิการการศึกษา ระดมนักการศึกษาเชียงราย สัมมนาระดับภาค กำหนดทิศทางและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย สู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ”
อ่านเพิ่มเติม »
สพป.ชร.1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1)และ ผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี กศจ.เชียงราย บรรจุแต่งตั้งในโรงเรียนในสังกัด รวม 15 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม »
SPIRIT-CR1.gif

นายมรกต อนุเคราะห์

ผอ.สพป.เชียงรายเขต 1

นายสมคิด อุดปิน
นายพิสิฐ ไชยชนะ
นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร
นายอภิปราย โสภายิ่ง
Previous slide
Next slide

รอง ผอ.สพป.เชียงรายเขต 1

นางแสงดาว ปล้องนิราศ
นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง
นางมาลิณี นันตรัตน์
นายกฤชณัท เทพนิล
นางเพ็ญศรี เตชนันท์
นางเสาวลักษณ์ แก้วตา
นายกฤษณะ ใจแก้ว
นายณัฐฬส แก้วดุลดุก
ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร
นางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์
Previous slide
Next slide

ผู้อำนวยการกลุ่ม

Previous slide
Next slide

อ่านข่าวบริหารงานบุคคลทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมด

การรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วม


ช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น

Q & A
ถาม – ตอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

รายงาน
ความพึงพอใจ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สพป.ชร. 1 Social Media

ระบบบริการออนไลน์ต่างๆ
ภาพผู้บริหาร | ภาพประชาสัมพันธ์