Previous
Next

สพป.ชร. 1 Social Media

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชร. 1

สพป.ชร.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนดอยลาน
อ่านเพิ่มเติม »
สพป.ชร.1 ประชุมโรงเรียนในสังกัด ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา SAR
อ่านเพิ่มเติม »
สพป.ชร.1 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมานมิตร
อ่านเพิ่มเติม »
สพป.เชียงราย เขต 1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําทางวิชาการโรงเรียนเครือข่าย วิทยาศาสตร์พลังสิบ
อ่านเพิ่มเติม »
สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์-ดอนชัย
อ่านเพิ่มเติม »
การศึกษาเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

อ่านข่าวบริหารงานบุคคลทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมด

จำนวนโรงเรียน

ปี 2565 : 102 แห่ง 1 โรงเรียนสาขา 1 ห้องเรียนสาขา

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ปี 2565 : 19,431 คน

จำนวนราชการครู

ปี 2565 : 1,753 คน

ค่าเฉลี่ย ONET/NT

การรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วม


ช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น

Q & A
ถาม – ตอบ

แจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

รายงาน
ความพึงพอใจ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สพป.ชร. 1 Social Media

ระบบบริการออนไลน์ต่างๆ
ภาพผู้บริหาร | ภาพประชาสัมพันธ์