ข่าวบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต ๑

ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

(ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2567) ...