ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1

สพฐ. รับมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ปีที่ 23 โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ณ โรงเรียนบ้านนางแลใน
อ่านเพิ่มเติม »