ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1

สพป.ชร.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนดอยลาน
อ่านเพิ่มเติม »
สพป.ชร.1 ประชุมโรงเรียนในสังกัด ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา SAR
อ่านเพิ่มเติม »
สพป.ชร.1 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมานมิตร
อ่านเพิ่มเติม »
สพป.เชียงราย เขต 1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําทางวิชาการโรงเรียนเครือข่าย วิทยาศาสตร์พลังสิบ
อ่านเพิ่มเติม »
สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์-ดอนชัย
อ่านเพิ่มเติม »
สพป.ชร.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนนางแล
อ่านเพิ่มเติม »
สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างองค์ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566
อ่านเพิ่มเติม »
สพฐ.ขับเคลื่อนโครงการในพระราชดำริ DLTVจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
อ่านเพิ่มเติม »