ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส สพป.เชียงราย เขต 1 ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)