ลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดเชียงราย กว่า 800 นาย ทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย เปิดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 อันถือเป็นวันสำคัญยิ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 จัดพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีสถานศึกษาต่างๆ ทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย จัดส่งลูกเสือ เนตรนารีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมพิธี กว่า 800 นาย ภายในพิธี ลูกเสือกองเกียรติยศ จากโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อัญเชิญธงลูกเสือประจำจังหวัดเชียงราย ประจำแท่นก่อนที่กองลูกเสือจะปฏิญาณตนและสวนสนามด้วยความสวยงามและเข้มแข็ง ภายในสนามโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย