จิตอาสา สพป.ชร.1 ร่วมใจพัฒนา อนุบาลเวียงชัย พร้อมรับการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

17 กุมภาพันธ์ 2565ศูนย์ประสานงานสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชียงราย เขต 1 ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาร่วมใจพัฒนาโรงเรียนขาดแคลน” เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย เตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แก่ นายสมศักดิ์ แก้วประภา สพป.เชียงราย เขต 1 นายไพฑูรย์ สมณะสพป.เชียงราย เขต 1 นายสายัณห์ วงศ์ธิษา สพป.เชียงราย เขต 1 นายอุดม ธุวะคำ ร.ร.อนุบาลเชียงรายนายนิมิตร มหาวงษ์ ร.ร.บ้านปางริมกรณ์ ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย