ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต ๑

สพป.เชียงราย เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารทางการศึกษาบุคล ...
อ่านเพิ่มเติม

Cluster 16 ประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงราย

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการฯและผู้ตรวจราชการกล ...
อ่านเพิ่มเติม

Evaluation Team สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 16 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการฯและผู้ตรวจราชการกล ...
อ่านเพิ่มเติม

Evaluation Team สพฐ. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในรอบ 1 ปี ผอ.สพม.เชียงราย

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการฯและผู้ตรวจราชการกล ...
อ่านเพิ่มเติม

#สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในรอบ 1 ปี ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ภายในห้องประชุมดอยหลวง ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรร ...
อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมิน 25 โรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายบุญล้อม  โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติ ...
อ่านเพิ่มเติม

Evaluation Team สพฐ. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในรอบ 1 ปี ผู้บริหารทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ภายในห้องประชุมลานรวมใจ สพป.แพร่ เขต 2 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย ...
อ่านเพิ่มเติม

เขตตรวจราชการที่ 16 ประชุมคัดเลือกโรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบ ...
อ่านเพิ่มเติม

เปิดอบรมส่งเสริมการใช้สื่อ A-Math พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ ...
อ่านเพิ่มเติม