ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต ๑

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ชื่นชมโรงเรียนบ้านจอเจริญ เป็นแบบอย่างในการเข้าถึงนักเรียนรายบุคคล

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ชื่นชมโรงเรียนบ้านจอเจริญ เป็นแบบอย่างในการเข้าถึงนักเรียนรายบุคคล วันที่ 21 ม ...
อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องลม

สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องลม วันที่ 21 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธ ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน “ปลอดภัย ครูปลอดอบายมุข” บ้านป่าแหย่ง

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน “ปลอดภัย ครูปลอดอบายมุข” บ้านป่าแหย่ง วันที่ 20 มกราคม 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ ว่าที่ ร.ต.จารึก สมประสงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าก๊อ

สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ ว่าที่ ร.ต.จารึก สมประสงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าก๊อวันที่ 20 มกราค ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ให้กำลังใจ “ต้องดีขึ้นกว่าเดิม”

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ให้กำลังใจ "ต้องดีขึ้นกว่าเดิม" วันที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศรีเวียง ชื่นชมความรวดเร็วในการพัฒนา

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศรีเวียง ชื่นชมความรวดเร็วในการพัฒนาวันที่ 19 มกราคม 256 ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย น่าอยู่ น่ายล”

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย น่าอยู่ น่ายล” วันที ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง มอบนโยบาย “โรงเรียนสะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน น่ายล”

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง มอบนโยบาย "โรงเรียนสะอาด ปลอดภัย ร่ม ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนางแล หนุนสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้จากของดีท้องถิ่น

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนางแล หนุนสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้จากของดีท้องถิ่น วันที ...
อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงราย เขต 1 ทำพิธีเปิดใช้ถนนชุมชนร่วมใจ ร.ร.บ้านนางแลในวันที่ 8 มกราคม 2564

สพป.เชียงราย เขต 1 ทำพิธีเปิดใช้ถนนชุมชนร่วมใจ ร.ร.บ้านนางแลในวันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลั ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง เร่งยกระดับเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง เร่งยกระดับเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน ...
อ่านเพิ่มเติม