#สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ดร.สมบูรณ์  ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16(เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โดยมีนางสุจิตรา ยาวิไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการบริหารโรงเรียน ผลการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการสอน