ผลงาน / นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ประสบความสำเร็จ สพป.เชียงราย เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2564

นางศรีวัย พญาปุโรหิต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
นางสาวสายชล มะโนวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า