สพป.เชียงราย เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดทำ ตรวจสอบและจัดเก็บ ปพ.3 ออนไลน์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะที่ได้มาติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดทำตรวจสอบและจัดเก็บ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ของสำนังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย