สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียน Stand Alone

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการบูรณาการด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียน(Stand Alone) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย