สพป.ชร.1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สพป.น่าน 1

วันที่ 8 เมษายน 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และด ดร.สุธีรัตน์  อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1
และบุคลากรศึกษาในสังกัด ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพบุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมี 
นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และบุคลากรให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ  สพป.น่าน เขต 1 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน