สพป.ชร.1ร่วมสัมมนาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงรายเขต 1 มอบหมายให้ นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมการสัมมนาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (Special Economic Zones : SEZs) : Chance & Challange ภายใต้โครงการการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเศรษฐกิจข้ามแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างสร้างสรรค์ให้กับผู้ร่วมประชุมจำนวนกว่า 300 คน โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯ ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย