ตัวแทน สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 16 จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ สพท. ดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการบริหารและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เป็นตัวแทนของ สพฐ.ในพื้นที่ จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) กับ นายบัณฑิต เดชขันธ์รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 และนายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.น่าน ในการปฏิบัติหน้างาน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งครอบคลุมภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย