102 โรงเรียน สังกัด สพป.ชร.1 อบรมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2565

ปวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สพป.เชียงราย เขต 1 กลุ่มนิเทศฯ จัดอบรมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 รุ่น ในภาคเช้าและภาคบ่าย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน 102 คน สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย