แสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 กันยายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าพบนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ ณ ห้องรับรอง แขก ห้องทำงานผู้ว่าราชการฯ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย