อบรมขับเคลื่อนระบบดูแลนักเรียน โปรแกรม 3’s (Student Smart System)ให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ภายในห้องส่งสัญญาณระบบออนไลน์ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานพิธีเปิดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนและโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1 จำนวน 53 คน เพื่อให้ระบบการการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนตามนโยบายของ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ภายใต้โปรแกรม 3’s (Student Smart System) จากการพัฒนาระบบโดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทา พูน ผอ.ร.ร.บ้านป่าซางเหนือ ให้ขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร ๑๐๙ ปี อนุสรณ์ ร.ร.บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย