สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ ICT ในการสอนคณิตศาสตร์ รุ่น 2

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ ICT ในการสอนคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 2 ให้กับครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 48 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูสามารถสร้าง ผลิต พัฒนาและใช้สื่อ ICT ในการสอนคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย