สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดการอบรมต่อยอดการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนพัฒนาต่อยอดการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี(Montessori) ปฐมวัย ระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค. 64 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเครือข่ายที่มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี 19 โรงเรียน เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 50 คน ณ ห้องเรียนมอนเตสซอรี โรงเรียนบ้านน้ำลัด ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย