สพป.เชียงราย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นำส่งเสริมการอ่าน ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นำส่งเสริมการอ่าน โครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านยุคใหม่ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ให้กับครูบรรณารักษ์ จำนวน 90 คน ถ่ายทอดส่งสัญญาณ ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย