สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมหารือมูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ เตรียม MOU ฉบับที่ 6 พัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้นักเรียนชาติพันธุ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับนางสาวทุติยา บัวบุตรา ผู้จัดการโครงการและนางสาวขนิษฐา ช่วยคูณ เจ้าหน้าที่อาวุโส มูลนิธิ กู้ดเนเบอร์ซ (ประเทศไทย) พร้อมร่วมกับ ผอ.โรงเรียนผาขวางวิทยา ผอ.โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ผอ.โรงเรียนแม่มอญวิทยา ผอ.โรงเรียนบ้านรวมมิตรและ ผอ.โรงเรียนบ้านจะคือ เพื่อหารือด้านความร่วมมือที่จะมีต่อไปนาคต ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ฉบับที่ 6 ซึ่งอาจครอบคลุมถึงการศึกษาปัญหาการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและอาชีพ การพัฒนาเครือข่ายและบทบาทในการดำเนินโครงการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย