สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. 15/2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2565 เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและความสอดคล้องการบริหารด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย