สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2564 เพื่อรับมอบนโยบายของ สพฐ. ที่สำคัญได้แก่การตรวจ ATKของทุกโรงเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การจัดการเรียนการสอนเน้นความปลอดภัยโดยวิธีการที่เหมาะสมกับพื้นที่ และการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้มากที่สุด ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย