สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)หรือ สทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย