สพป.เชียงราย เขต 1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ดร.สมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงาน ต่อนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจราชกา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย