สพป.เชียงราย เขต 1 พิธีแสดงมุทิตจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ครูของแผ่นดิน

วันที่ 24 กันยายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในกำหนดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ครูของแผ่นดิน ประจำปี 2564 จำนวน 89 คนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 โดยประกอบพิธีทางศาสนา พิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร พร้อมของที่ระลึก ให้กับ ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย