สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ2564 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 รวมทั้ง 4 รุ่น จำนวน 104 คน เพื่อให้ทุกโรงเรียนดำเนินการบันทึกและรายงานข้อมูลในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (Catas) และระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Nispa) เป็นปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศอ.ปสจ.ชร. มาเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย