สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมผู้บริหาร 102 โรงเรียนมอบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

28 ตุลาคม 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานและมอบนโยบายในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2565 จำนวน 102 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 เพื่อมอบหมายนโยบายในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย