สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมบริหารอัตรากำลัง ธุรการโรงเรียน

วันที่  7 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน เพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ในสังกัดร่วมกันเป็นภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย