#สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 และคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อร่วมกันจัดทำและพิจารณาร่าง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย