สพป.เชียงราย เขต 1 ถวายเทียนพรรษาวัดดอนแก้ว อ.เวียงชัย เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมผู้บริหารสำนักงานฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอเวียงชัย ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าสบง สังฆทานพร้อมปัจจัย ณ วัดดอนแก้ว ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย