สพป.ชร.1 มอบนโยบายการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานมอบนโนบายการปฏิบัติงานและติดตามการบริหารการศึกษาในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต 1 ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนผาขวางวิทยา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย