สพป.ชร.1 ประชุมพิจารณารายชื่อรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพิจารณากำหนดรายชื่อรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ สำหรับประกาศใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ครอบคลุมและเหมาะสม ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย