สพป.ชร.1 ทำบุญสืบชะตาหลวง 109 ปี เปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดป้ายโรงเรียน และทำบุญสืบชะตาหลวง 109 ปี โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) โดยมีแขกผู้มีเกียรติ นักเรียน ผู้ปกครอง มาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแสดงบรรเลงดนตรีพื้นเมืองโดยนักเรียน และฟ้อนเล็บเจียงฮาย โดยกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสันทรายเข้ามามีส่วนร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย