#สถานีแก้หนี้ครู สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมหาแนวทางดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ครั้งที่ 1 / 2566 ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเป็นระบบ  ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย