ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านจะคือ ยกย่องเป็นโรงเรียนดีที่ก้าวข้ามความขาดแคลน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านจะคือ ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ชื่นชมยกย่องเป็นโรงเรียนดีและสามารถเป็นแบบอย่าง ในการบริหารจัดการได้ดีแม้จะอยู่ในความขาดแคลน มีระบบ ระเบียบ สะอาดสวยงาม ปลอดภัย มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ณ โรงเรียนบ้านจะคือ ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย