ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่ยาววิทยา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1ตรวจเยี่ยม โรงเรียนแม่ยาววิทยา มอบนโยบายสวยงาม สะอาดปลอดภัย น่าอยู่น่ายล ร่วมกันสะสาง  พัฒนาคุณภาพภายนอกสู่คุณภาพภายใน โดยมีนายสุรินทร์  คำโมนะ ผอ.โรงเรียนและคณะครูรับมอบนโยบาย ณ โรงเรียนแม่ยาววิทยา  ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย