ประเมินสัมฤทธิผลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย น.ส.สายสวาท วิชัย ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนายสุรเจต ปาลี ผอ.ร.ร.ผาขวางวิทยา นายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ให้กับ นายธปนนท์ ใจกล้า รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนายยศวริศ โชติการจักรรัตน์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย