ประชุมจัดซื้อหนังสือส่งเสริมนิสัยหลักการอ่าน และการดำเนินการจัดจ้าง งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน พ.ศ.2565

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินการจัดซื้อหนังสือ โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมนิสัยหลักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด และการดำเนินการจัดจ้าง งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย