ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานฯ

วันที่ 5 มกราคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรูปแบบ On-line ผ่านระบบ Zoom คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 เพื่อวางแผนการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย