ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2565

วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ โดยนำผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำการต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย