ก.ต.ป.น. สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมวางแผน ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายจรัญแจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย