การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งประวัติศาสตร์” และแพลตฟอร์มบทเรียนประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

ใส่ความเห็น