สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมการผลิตสื่อ PISA

ภาพบันทึกการประชุม การผลิตสื่อ PISA วันที่ 20 ส.ค. 64

พิธีเปิดการประชุม โดย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1
ศน.ธนารักษ์ ปั้นเทียน พบกับผู้เข้าอบรม
ศน.บูรชาติ ศิริเป็ง บรรยายเรื่องสื่อ
คุณครูยุพิน เตมิยะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
สาธิตการผลิตสื่อ PISA

ใส่ความเห็น