กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2565 (สพป.เชียงราย เขต 1)

1. ประกาศ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2. องค์ประกอบ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 3. เกณฑ์การย้ายผู้บริหาร ...
อ่านเพิ่มเติม

กฎหมาย ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลด