กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ใบสมัครคัดเลือกฯ หนังสือหารือ ก.ค.ศ ...

กฎหมาย ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลด