กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศตำแหน่งว่างรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ Sites นี่คือเรื่องแรกของคุณ แก้ไข ...
อ่านเพิ่มเติม

กฎหมาย ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลด