ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนางแล หนุนสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้จากของดีท้องถิ่น

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนางแล หนุนสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้จากของดีท้องถิ่น วันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยียมโรงเรียนบ้านนางแล มอบนโยบายเร่งพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย โดยการส่วนร่วมสมาคมผู้ปกครองและชุมชน ฝึกวินัยโดยมอบหมายให้เด็กได้มีความรับผิดชอบ มอบแนวคิดในการนำเอาสับปะรดนางแล-ภูแล มาสร้างจุดเด่นเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและร่วมภาคภูมิใจ โดยนายจุมพล ปริตโตทกผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมกันให้ต้อนรับและรับนโยบายการพัฒนาโรงเรียนต่อไป ณ ร.ร.บ้านนางแล ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น