ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง เร่งยกระดับเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง เร่งยกระดับเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน วันที่ 7 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยนายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า การบริหารงานโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง พร้อมให้กำลังใจผู้บริหารและกล่าวชื่นชม การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกวินัยให้เด็กได้มีความรับผิดชอบ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมเร่งยกระดับเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุพัฒน์ เตชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง นายทองคำ ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า นายธนวัฒน์ มณีจันสุข ประธานกรรมการสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และคณะครูร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกันต่อไป ณ ร.ร.อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น