ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ชื่นชมโรงเรียนบ้านจอเจริญ เป็นแบบอย่างในการเข้าถึงนักเรียนรายบุคคล

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ชื่นชมโรงเรียนบ้านจอเจริญ เป็นแบบอย่างในการเข้าถึงนักเรียนรายบุคคล วันที่ 21 มกราคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ดร.สายสวาท วิชัย อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 และนายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การบริหารและการจัดการเรียนการสอน ร.ร.บ้านจอเจริญ ชื่นชมและให้กำลังใจในการจัดสภาพแวดล้อมปลอดภัย น่าอยู่ น่ายล เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นแบอย่างในการเข้าถึงนักเรียนทุกคน สามารถกุมหัวใจของชุมชนให้เข้ามีส่วนร่วมภาคภูมิใจในการเป็นโรงเรียนของชุมชน ร่วมส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายทรงวุฒิ เทพรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มดอนศิลา คณะครูร่วมกันให้ต้อนรับ ณ ร.ร.บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัยจ.เชียงราย

ใส่ความเห็น