ผลงานทางด้านวิชาการ

สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมการผลิตสื่อ PISA

ภาพบันทึกการประชุม การผลิตสื่อ PISA วันที่ 20 ส.ค. 64 พิธีเปิดการประชุม โดย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ ...