สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ได้ประชุมและเห็นชอบในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ใส่ความเห็น